Czy towary przewożone między krajami UE są poddawane odprawie celnej?

Odprawa celna obejmuje szereg procedur, które muszą zostać spełnione przy przewożeniu towarów przez granicę. Kontroli poddawane są całe ładunki lub tylko ich części i odbywa się również bez udziału importera. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie korzystają z jednolitego rynku UE, więc większość towarów jest swobodnie przewożona, bez dodatkowych kosztów i ograniczeń ilościowych.

Jak wygląda odprawa celna w UE?

Odprawa celna polega na skontrolowaniu dokumentacji i przewożonych towarów, a także na pobraniu cła i podatków. Kraje będące członkami UE współpracują ze sobą, jakby były jednym organem. Stosują te same taryfy celne w stosunku do przewożonych towarów na terytorium wspólnoty europejskiej. Dzięki temu firma transportowo-logistyczna Anmar dostarcza ładunki w ekspresowym tempie. Działała nie tylko na terenie całego kraju, ale też za granicą, w tym do państw spoza Unii Europejskiej. Samochody dostawcze i ciężarowe są wyposażone w niezbędne sprzęty, umożliwiające szybki załadunek i rozładunek przesyłek. Przekazując ładunek przewoźnikowi, należy działać zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Do obowiązków importera należy, m.in.: upewnienie się, że towar spełnia wszystkie wymagania prawne, sporządzenie deklaracji zgodności lub dokumentacji technicznej wyrobu, umieszczenie na opakowaniu znaku towarowego i adresu; przechowywanie kopii deklaracji zgodności przez 10 lat od momentu wprowadzenia towaru na rynek.

Jakie są procedury przy odprawie celnej?

Odprawa celna towarów wiąże się z wypełnianiem wielu dokumentów i wniesienia stosownych opłat. Procedury są często skomplikowane. Specjaliści mają wiedzę i doświadczenie, służą klientom, jeśli chodzi transport towaru przez granicę, od przygotowania dokumentów przewozowych i odpowiednich zezwoleń, poprzez kontrolę towarów przez agenta celnego, aż do uiszczania opłat z tytułu cła. Odprawa celna obejmuje kontrolę dokumentacji niezbędnej do importu lub eksportu towarów spoza Unii Europejskiej. Obsługiwane przez Anmar przesyłki, przewożone poza granice UE, przechodzą często przez duże porty morskie. Można liczyć na pomoc spedycji.