Blog

kolejka ciężarówek na granicy

O czym należy pamiętać, przewożąc towary do krajów nie należących do Unii Europejskiej?

Transport międzynarodowy zdecydowanie różni się od transportu krajowego. Przewożenie towarów poza granice Polski wiąże się przede wszystkim z załatwianiem różnego rodzaju formalności. Przepisy jasno określają, jakie warunki należy spełnić zarówno przy imporcie, jak i eksporcie produktów. Warto pamiętać jednak, że inne procedury obowiązują przy transporcie na terenie Unii Europejskiej, a inne poza nią. Jakich formalności należy dopełnić przy przewożeniu towarów do krajów nienależących do UE? O tym w dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej...

znak ograniczenia wagi 3,5 tony

Granica 3,5 tony i jej znaczenie w transporcie towarów

Dobór floty pojazdów do wagi przewożonych towarów ma kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa kierowców i pozostałych użytkowników drogi, jak i samego ładunku. Przepisy jasno określają, jakie wymagania powinien spełniać pojazd przystosowany do przewozu towarów o określonej wadze. Przewożony towar nie może przede wszystkim zaburzać jego stateczności, czy też utrudniać prowadzenia. Z tego powodu określono granicę wyznaczającą maksymalne obciążenie pojazdów do 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony.

Czytaj więcej...

przesyłka

Jak tanio przewozić przesyłki za granicę?

Chcesz jednorazowo przewieźć za granicę przesyłkę? A może zmieniasz miejsce zamieszkania i chcesz przetransportować do innego kraju cały swój dobytek? Niezależnie od tego, co planujesz przewieźć, musisz znaleźć odpowiedniego przewoźnika. Możesz się zdecydować na transport drogowy, lotniczy lub w niektórych przypadkach również morski. Spośród tych trzech opcji transport drogowy zwykle jest najtańszy. O tym, dlaczego warto decydować się na transport przesyłek samochodami dostawczymi oraz ciężarówkami, piszemy w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

odprawa

Jak wyglądają procedury celne na granicy?

Import oraz eksport towarów spoza Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odprawy celnej na granicach. Podczas takich czynności sprawdza się zgodność stanu faktycznego przewożonych towarów z deklarowanymi informacjami zawartymi w zgłoszeniu celnym, a nadto ustala wysokość opłat celnych. Wyróżnia się odprawę ostateczną (w sytuacji, gdy towar po odprawie nie trafia poza granicę celną), czasową (która ma miejsce wtedy, gdy towar po czasie wraca za granicę celną), oraz odroczoną (kiedy dany urząd celny nie dokonuje odprawy i zleca ją innemu podmiotowi). Jak przebiega kontrola towarów na granicy? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o procedurach celnych.

Czytaj więcej...

transport towaru

Czy towary przewożone między krajami UE są poddawane odprawie celnej?

Odprawa celna obejmuje szereg procedur, które muszą zostać spełnione przy przewożeniu towarów przez granicę. Kontroli poddawane są całe ładunki lub tylko ich części i odbywa się również bez udziału importera. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie korzystają z jednolitego rynku UE, więc większość towarów jest swobodnie przewożona, bez dodatkowych kosztów i ograniczeń ilościowych.

Czytaj więcej...

transport przesyłek

Transport a spedycja – dlaczego nie należy mylić tych pojęć?

Transport i spedycja to terminy powszechnie kojarzone z logistyką. Ich zdefiniowanie jednak wciąż wywołuje niemałe problemy, zwłaszcza u tych osób, które oba pojęcia traktują synonimicznie. Co ciekawe, takie postępowanie jest błędne, gdyż słowa, choć są ściśle ze sobą powiązane i dotyczą tej samej dziedziny, znaczą coś zupełnie innego. Szczegółowe definicje znaleźć można w słownikach dla logistyków, dla których różnice między transportem a spedycją mają istotne znaczenie. Mianowicie spedycja jest pojęciem znacznie szerszym niż transport i obejmuje szereg czynności, spośród których wspominany transport jest jedną z jej części składowych. Warto poznać te konkretne różnice, by rozwiać nagminnie pojawiające się wątpliwości.

Czytaj więcej...

transport gabarytowy

Jak przewozić duże gabaryty zgodnie z przepisami?

Przewożenie dużych przedmiotów autem osobowym stanowi nie lada wyzwanie. Przestrzeń wewnątrz auta niejednokrotnie nie wystarcza, aby zmieścić w niej długie i duże gabaryty. Rozwiązaniem pomocnym w tej sytuacji, jest możliwość jazdy z otwartym bagażnikiem. Jeśli masz w planach taki transport, to koniecznie przeczytaj jakich przepisów musisz przestrzegać.

Czytaj więcej...

transport

Jakie przepisy regulują międzynarodowe usługi transportowe na terenie Unii?

Na skutek procesów globalizacyjnych nie tylko ludzie zaczęli migrować między państwami. Nieodzownym elementem życia stała się również wymiana towarowa. Znaczny odsetek lądowych usług transportowych stanowi obecnie transport międzynarodowy, który ma ogromne znaczenie dla światowej gospodarki, przez co musi być regulowany odrębnymi zasadami. W efekcie na każdej firmie transportowej ciąży obowiązek przestrzegania wielu restrykcyjnych przepisów zawartych w międzynarodowych umowach i aktach prawnych. W dalszej części wpisu przedstawimy najważniejsze dokumenty prawne regulujące usługi transportowe wykonywane na terenie Unii Europejskiej. Obejmują one rozporządzenia, konwencje i umowy, które obowiązują firmy skupiające się zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i lokalnych.

Czytaj więcej...