Transport krajowy i spedycja

Oferujemy usługi zarówno w dziedzinie transportu, jak i spedycji. Pierwsza z nich dotyczy wyłącznie usługi przewozu towarów z miejsca odbioru do lokalizacji docelowej. Oznacza to, że wszelkie formalności związane z pozwoleniami na transport danej przesyłki zostają po stronie Klienta. Jest to wygodne i tańsze rozwiązanie w przypadku drobnicowych przewozów krajowych, gdy nie występuje konieczność wdrażania skomplikowanych procedur dotyczących na przykład odprawy celnej towarów. Jeżeli formalności dotyczące transportu są jednak złożone, a dopełnienie ich trudne, wtedy polecamy skorzystanie z usług obejmującej szerszy zakres działań, czyli spedycji.

Zajmiemy się wszelkimi formalnościami!

Spedycja towarów obejmuje nie tylko ich transport, ale również całą organizację zarówno od strony logistycznej, jak i prawnej. Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów z tej dziedziny jest szczególnie rekomendowane, gdy przewóz przesyłki wiąże się z procedurami wymagającymi uzyskania konkretnych zezwoleń, uiszczenia dodatkowych opłat bądź zapewnienia profesjonalnego pilotażu transportu. Ma to zastosowanie na przykład podczas przewozów międzynarodowych lub transportów ponadgabarytowych.