Transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy ma zastosowanie, gdy wymiary środka transportu wraz z przewożonym ładunkiem przekraczają dopuszczone prawnie normy dla przewozu gabarytów, czyli:

 • 16,50 m długości,
 • 2,50 m szerokości,
 • 4,00 m wysokości,
 • 42 tony ciężaru.

W przypadku, gdy co najmniej jeden z wymiarów jest większy niż wymienione powyżej, przewoźnik zobowiązany jest do wdrożenia dodatkowych procedur spełniających kryteria przewozu towarów ponadnormatywnych.

Kategorie transportu ponadgabarytowego

Świadczymy usługi z zakresu transportu ponadgabarytowego należącego do każdej z siedmiu kategorii:

 • Kategoria I – pojazd mieści się w podanych normach gabarytowych, ale wykazuje zwiększony nacisk na jedną z osi (nieprzekraczający 11,5 tony),
 • Kategoria II – nacisk na osie, wysokość oraz długość pojazdu mieszczą się w normie, a szerokość środka transportu wraz z przewożonym towarem zawiera się w przedziale 2,50 – 3,50 m,
 • Kategoria III – nacisk pojazdu na osie mieści się w dopuszczalnej normie, a jego szerokość nie przekracza 3,2 m dla środków transportu o długości do 15 m oraz 4,3 m dla zespołu pojazdów o długości do 23 m,
 • Kategoria IV – całkowita masa pojazdu wraz z ładunkiem mieści się w normach gabarytowych, a nacisk na osie nie przekracza 11,5 tony. Ponadto zespół pojazdów, transportujących przesyłkę nie przekracza 4,3 m szerokości oraz 30 m długości i posiada skrętne osie,
 • Kategoria V – pojedynczy pojazd mieści się w normach wagowych, posiada szerokość nie większą niż 3,4 m, wysokość do 4,3 m, a ciężar całego zespołu pojazdów nie przekracza 60 ton. Jego długość jest nie większa niż 23 m lub 30 m, gdy zespół posiada skrętne osie,
 • Kategoria VI – obejmuje zezwolenie ze względu na typ drogi (jedno lub dwujezdniowej), po której może poruszać się dany pojazd o wymiarach określonych przez jedną z poprzednich kategorii,
 • Kategoria VII – dotyczy zespołów pojazdów, które nie mieszczą się w żadnej z powyższych kategorii ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości któregoś z parametrów.

Klasyfikacją transportu oraz zdobyciem odpowiednich zezwoleń w całości zajmują się pracownicy naszej firmy. W zależności od ostatecznych wymiarów pojazdu lub zespołu pojazdów przewożących przesyłkę, zapewniają również obecność w środku transportu jednego lub dwóch pilotów transportu ponadgabarytowego, których wsparcie jest wymagane w tym przypadku przez polskie prawo.