Granica 3,5 tony i jej znaczenie w transporcie towarów

Dobór floty pojazdów do wagi przewożonych towarów ma kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa kierowców i pozostałych użytkowników drogi, jak i samego ładunku. Przepisy jasno określają, jakie wymagania powinien spełniać pojazd przystosowany do przewozu towarów o określonej wadze. Przewożony towar nie może przede wszystkim zaburzać jego stateczności, czy też utrudniać prowadzenia. Z tego powodu określono granicę wyznaczającą maksymalne obciążenie pojazdów do 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony.

Transport ładunków o ciężarze nieprzekraczającym 3,5 tony

3,5 tony oznacza graniczną wartość ciężaru przewożonych ładunków dla określonych pojazdów. Tym samym przewóz ładunków, których ciężar nie przekracza 3,5 tony, określa się mianem transportu towarów lekkich. Do grupy takich towarów zalicza się ładunki drobnicowe o niewielkich gabarytach. Transport ładunków o ciężarze mniejszym niż 3,5 tony najczęściej odbywa się przy wykorzystaniu samochodów dostawczych, a nie ciężarowych. W celu ułatwienia załadunku i rozładunku towarów pojazdy wyposaża się w specjalne windy.

Transport ładunków o ciężarze powyżej 3,5 tony

Inne pojazdy przystosowane są do przewożenia ładunków, których ciężar przekracza granicę 3,5 tony. Wówczas miejsce samochodów dostawczych zajmują odpowiednio wyposażone samochody ciężarowe. Dodatkowo transport ładunków powyżej 3,5 tony wymaga uzyskania stosownych zezwoleń. W takim przypadku mowa o transporcie gabarytów lub towarów ciężkich. Waga transportowanej przesyłki w przewozie gabarytowym to jednak nie wszystko. Wśród norm dopuszczających transport powyżej 3,5 tony do ruchu ulicznego wymienić należy jeszcze maksymalną długość, szerokość, wysokość oraz maksymalny ciężar środka transportu wraz z ładunkiem. Zgodnie z tym:

  • długość środka transportu wraz z przewożonym ładunkiem nie może przekroczyć 16,50 m,
  • szerokość środka transportu wraz z przewożonym ładunkiem nie może przekroczyć 2,50 m,
  • wysokość środka transportu wraz z przewożonym ładunkiem nie może przekroczyć 4,00 m,
  • ciężar środka transportu wraz z przewożonym ładunkiem nie może przekroczyć 42 ton.