Jak wyglądają procedury celne na granicy?

Import oraz eksport towarów spoza Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odprawy celnej na granicach. Podczas takich czynności sprawdza się zgodność stanu faktycznego przewożonych towarów z deklarowanymi informacjami zawartymi w zgłoszeniu celnym, a nadto ustala wysokość opłat celnych. Wyróżnia się odprawę ostateczną (w sytuacji, gdy towar po odprawie nie trafia poza granicę celną), czasową (która ma miejsce wtedy, gdy towar po czasie wraca za granicę celną), oraz odroczoną (kiedy dany urząd celny nie dokonuje odprawy i zleca ją innemu podmiotowi). Jak przebiega kontrola towarów na granicy? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o procedurach celnych.

Na czym polega odprawa celna?

Odprawa celna wiąże się z obowiązkiem przygotowania zgłoszenia celnego. Tego rodzaju deklarację można zgłosić elektronicznie za pośrednictwem systemu AIS/IMPORT lub złożyć w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza SAD. Warto przy tym pamiętać, że wymogiem dopuszczenia do odprawy celnej towarów jest posiadanie numeru identyfikacyjnego EORI. Następnie przewoźnik jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji zawierającej informacje o ilości i rodzaju przewożonych towarów. Wśród niej muszą się znaleźć: faktury, listy towarowe, pozwolenia na przewóz towarów, certyfikaty jakości zawierające informacje o składzie produktów i procesie produkcyjnym oraz opinie rzeczoznawcy.

Na podstawie tych dokumentów oraz wartości celnej przewożonych towarów urząd ustala wysokość opłaty celnej, którą przewoźnik musi uiścić w ciągu 10 dni od wydania decyzji o długu celnym. Zapłata cła jest warunkiem, który dopuszcza towary do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wspomniane procedury celne stanowią nie lada wyzwanie dla przewoźników. Konieczność wypełniania stosownych formularzy oraz uiszczania odpowiednio wysokich opłat może wydawać się skomplikowana, dlatego warto korzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych np. w naszej firmie transportowej Anmar. Nasi agenci kompleksowo zajmą się przygotowaniem dokumentów i zezwoleń do odprawy celnej oraz okażą wsparcie na każdym etapie kontroli.