Jakie warunki trzeba spełnić, aby wykonywać przewóz busem do 3,5 tony?

Transport do 3,5 tony stał się popularną metodą przewozu osób i towarów na krótszych dystansach. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności w tej branży. Czy jednak każdy może zostać przewoźnikiem i jakie warunki musi spełnić, by móc prowadzić tego typu działalność?

Działalność gospodarcza i odpowiednie uprawnienia

Aby móc wykonywać przewóz busem do 3,5 tony, przede wszystkim konieczne jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz uzyskanie odpowiednich uprawnień. W Polsce wymagane jest posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, która wydawana jest przez starostę właściwego ze względu na siedzibę przewoźnika. Ponadto niezbędne jest posiadanie wpisu do ewidencji przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy oraz zaświadczenia o niekaralności zarówno osoby zarządzającej firmą, jak i kierowców wykonujących transport. W przypadku przewozu osób konieczne jest także posiadanie kwalifikacji zawodowej kierowcy oraz odpowiedniego doświadczenia w przewozie osób.

Pojazd spełniający normy i wymogi

Wykonując przewóz busem do 3,5 tony, należy zadbać o to, aby pojazd spełniał wszelkie normy i wymogi stawiane przez przepisy prawa. Przede wszystkim samochód musi być odpowiednio doposażony, czyli posiadać wygodne siedzenia dla pasażerów, odpowiednią ilość miejsca na bagaż oraz urządzenia zabezpieczające ładunek. Ponadto, bus musi przechodzić regularne przeglądy techniczne oraz posiadać ważne ubezpieczenie OC. Warto również zadbać o dodatkowe certyfikaty bezpieczeństwa oraz wyposażyć pojazd w system monitorowania GPS, co będzie dodatkowym atutem podczas promocji usług transportowych.

Znajomość przepisów i wymagań rynkowych

Oprócz formalnych wymogów związanych z prowadzeniem działalności w transporcie do 3,5 tony, niezwykle ważna jest także znajomość przepisów ruchu drogowego oraz specyfiki rynku transportowego. Kierowca wykonujący tego rodzaju przewozy musi znać obowiązujące przepisy dotyczące czasu pracy, przerw czy obciążenia pojazdu.