O czym należy pamiętać, przewożąc towary do krajów nie należących do Unii Europejskiej?

Transport międzynarodowy zdecydowanie różni się od transportu krajowego. Przewożenie towarów poza granice Polski wiąże się przede wszystkim z załatwianiem różnego rodzaju formalności. Przepisy jasno określają, jakie warunki należy spełnić zarówno przy imporcie, jak i eksporcie produktów. Warto pamiętać jednak, że inne procedury obowiązują przy transporcie na terenie Unii Europejskiej, a inne poza nią. Jakich formalności należy dopełnić przy przewożeniu towarów do krajów nienależących do UE? O tym w dzisiejszym artykule.

Jak eksportować towary do krajów spoza UE?

Międzynarodowy przewóz towarów wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownych pozwoleń m.in. na transport czy też wjazd na terytorium obcego kraju. W przypadku eksportu do krajów nienależących do Unii Europejskiej konieczne jest też zgłoszenie towarów do odprawy celnej. Robi się to elektronicznie poprzez wypełnienie wniosku w systemie AES dostępnym na platformie PUESC. Do zgłoszenia obowiązkowo dołącza się też odpowiednią dokumentację, która musi zawierać:

  • faktury handlowe,
  • faktury za transport i jego organizację,
  • wszystkie wymagane zezwolenia na przewóz towarów,
  • list przewozowy,
  • packing-list (instrukcję pakowania towarów),
  • dokumenty wymagane ze względu na specyfikacje towarów.

Zakończenie procedury dotyczy otrzymania komunikatu, który potwierdza wyprowadzenie towarów poza obszar celny. Taki dokument uprawnia do zastosowania 0% stawki VAT. Należy przy tym jednak pamiętać, że aby móc w ogóle zgłosić towary do odprawy celnej, trzeba najpierw zarejestrować się w systemie usług celnych PUESC w celu uzyskania numeru EORI. Numer EORI jest bezwzględnie wymagany przy dopełnianiu jakichkolwiek formalności związanych z organami celnymi.

Zgłoszenia do odprawy celnej towarów poza granice UE może dokonać sam eksporter. Niemniej często lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonych przewoźników i spedytorów, którzy dopełniają formalności w imieniu klienta. Jednym z nich jest firma transportowa Anmar ze Skaryszewa.