Transport a spedycja – dlaczego nie należy mylić tych pojęć?

Transport i spedycja to terminy powszechnie kojarzone z logistyką. Ich zdefiniowanie jednak wciąż wywołuje niemałe problemy, zwłaszcza u tych osób, które oba pojęcia traktują synonimicznie. Co ciekawe, takie postępowanie jest błędne, gdyż słowa, choć są ściśle ze sobą powiązane i dotyczą tej samej dziedziny, znaczą coś zupełnie innego. Szczegółowe definicje znaleźć można w słownikach dla logistyków, dla których różnice między transportem a spedycją mają istotne znaczenie. Mianowicie spedycja jest pojęciem znacznie szerszym niż transport i obejmuje szereg czynności, spośród których wspominany transport jest jedną z jej części składowych. Warto poznać te konkretne różnice, by rozwiać nagminnie pojawiające się wątpliwości.

Czym różni się spedycja od transportu?

Spedycja potocznie nazywana jest organizacją transportu. Pod tym pojęciem kryje się kilka czynności związanych zarówno z kwestiami technicznymi, prawnymi, jak i tymi, które odpowiadają za bezpośredni przewóz ładunków do miejsca docelowego. Termin ten obejmuje więc więcej niż jedno działanie i odpowiada za powodzenie całej organizacji transportu łącznie z dopełnieniem wszelkich niezbędnych kwestii formalnych. Tym samym wśród składowych spedycji wymienić można:

  • wyszukiwanie i przyjmowanie zleceń,
  • podpisywanie umowy i załatwianie formalności,
  • skompletowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających transakcję,
  • ubezpieczenie ładunku,
  • przygotowanie materiałów do transportu,
  • wybór transportu i jego kontrolę.

Spedycja dodatkowo może też dotyczyć konwojowania przesyłek, zgłaszania do odprawy celnej, opracowywania protokołów o stanie przesyłki (zwłaszcza gdy transport rozłożony jest w czasie) oraz magazynowania towarów na określony w umowie czas w przypadku, gdy dana firma transportowa oferuje takie możliwości. W ofercie naszych usług transportowych poza przewozem przesyłek mogą Państwo skorzystać również z opcji przechowywania przesyłek w odpowiednio do tego przystosowanych magazynach. Co więcej, w trakcie realizowania czynności spedycyjnych na różnych etapach organizacji logistycy współpracują z wieloma podmiotami, które odpowiadają za wykonanie konkretnych działań od podpisania umowy aż do jej realizacji.

Z definicji spedycji wynika zatem, że transport jest czynnością wchodzącą w jej skład, realizowaną w końcowym etapie wywiązywania  się z umowy. Termin ten jest znacznie węższy i nie odnosi się do zaplecza organizacyjnego. Mianowicie obejmuje on wyłącznie przewóz ładunków z określonego miejsca do punktu docelowego wyznaczonego przez zleceniodawcę. Tym samym nie dotyczy kwestii formalnych, a odnosi się do wykonania konkretnej czynności, która została wcześniej zaplanowana i zorganizowana przez spedytorów. W związku z tym niepoprawne jest stosowanie obu terminów zamiennie, gdyż każdy z nich oznacza inne zadania do wykonania.