Zasady bezpiecznego transportu ponadgabarytowego

Transport ponadgabarytowy to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale także ogromna odpowiedzialność. Wymaga on szczegółowego planowania, odpowiedniej infrastruktury oraz przestrzegania surowych zasad bezpieczeństwa. W Polsce branża ta rozwija się dynamicznie, a przewoźnicy muszą sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Poznajmy zasady, które należy stosować, aby transport ponadgabarytowy przebiegał sprawnie i bezpiecznie.

Planowanie i przygotowanie przewozu

Transport ponadgabarytowy obejmuje przewóz ładunków o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy dla pojazdów samochodowych. Każdy taki przewóz wymaga starannego planowania i przygotowania. Przewoźnik musi dokładnie zbadać trasę, uwzględniając wszelkie ograniczenia drogowe, mosty czy wiadukty. Ponadto, należy sprawdzić dostępność odpowiednich miejsc do postoju oraz możliwość korzystania z infrastruktury serwisowej. Ważnym elementem jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód na przewóz ładunku ponadgabarytowego od odpowiednich organów administracyjnych. 

Odpowiednie zabezpieczenie ładunku

Bezpieczeństwo ładunku ponadgabarytowego jest priorytetem podczas jego transportu. Przewoźnik musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie ładunku na pojeździe, stosując specjalistyczne pasy mocujące, łańcuchy czy blokady. Należy pamiętać o odpowiednim oznakowaniu pojazdu oraz ładunku, tak aby inni uczestnicy ruchu byli świadomi obecności transportu ponadgabarytowego na drodze. W przypadku przewozów nocnych konieczne jest także zastosowanie odpowiedniego oświetlenia.

Kierowca i pilotowanie transportu

Kierowca odpowiedzialny za transport ponadgabarytowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju pojazdów. Musi być świadomy wszelkich ograniczeń wynikających z przewozu ładunków ponadgabarytowych, takich jak np. ograniczenia prędkości czy wymagana odległość od innych pojazdów. W przypadku transportu ponadgabarytowego często niezbędne jest również zastosowanie tzw. pilotowania, czyli towarzyszenia pojazdowi przez specjalistyczne samochody pilotujące. 

Transport ponadgabarytowy wiąże się z dużą odpowiedzialnością zarówno ze strony przewoźnika, jak i zleceniodawcy. Dlatego też ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, które pokryje ewentualne straty wynikające z realizacji transportu ponadgabarytowego.