Blog

transport

Jakie przepisy regulują międzynarodowe usługi transportowe na terenie Unii?

Na skutek procesów globalizacyjnych nie tylko ludzie zaczęli migrować między państwami. Nieodzownym elementem życia stała się również wymiana towarowa. Znaczny odsetek lądowych usług transportowych stanowi obecnie transport międzynarodowy, który ma ogromne znaczenie dla światowej gospodarki, przez co musi być regulowany odrębnymi zasadami. W efekcie na każdej firmie transportowej ciąży obowiązek przestrzegania wielu restrykcyjnych przepisów zawartych w międzynarodowych umowach i aktach prawnych. W dalszej części wpisu przedstawimy najważniejsze dokumenty prawne regulujące usługi transportowe wykonywane na terenie Unii Europejskiej. Obejmują one rozporządzenia, konwencje i umowy, które obowiązują firmy skupiające się zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i lokalnych.

Czytaj więcej...

bus

Jakie standardy musi spełniać bus do przewozu towarów?

Jak każdy rodzaj transportu, także i transport drogowy ładunków busem musi spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa kierowcy, towarów i samego pojazdu. Jakiego rodzaju są to wymagania i jakie środki musi zastosować przewoźnik, by je spełnić?

Czytaj więcej...